• bisop

  UBUZIMA BWANJYE BWIHISHE MU BWA KRISTO

  Yanditswe na IBYIRINGIRO September 17, 2019

  Abaroma 6:11 Abe ari ko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Uno munsi natekereje cyane uburyo ubuzima buba mu bundi, uburyo ubuzima bwari […]
  Abaroma 6:11
  Abe ari ko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu.

  Uno munsi natekereje cyane uburyo ubuzima buba mu bundi, uburyo ubuzima bwari 2 buba 1.
  Nshingiye kuri iki cyanditswe ndemeza neza ko twapfanye na Yesu ku musaraba. Twajyanye mu mva nyuma tuzukana nawe. Abizera bari muri Kristo niho bihishe. Ntabwo baboneka mu nshusho itarimo Kristo nta nubwo babura aho Kristo yagaragaye.

  Kubera ko twarangije gupfa tukaba turi bazima muri Kristo, numva wa mugabo wicyaye iburyo bw’Imana ariwe njye kuberako ntaho Kristo ari ntari kd ntaho ndi Kristo atari.

  Kubera iyo mpamvu, umuntu yavuga neza ko abandebera mu yindi nshusho itari iya Kristo bakomeje kunyibeshyaho.

  Namenye ko no mu gihe Imana yifuje ku ndeba Kristo niwe nshusho indeberamo.

  Paholo umunsi abyumva yaravuze ati “nabambanywe na Kristo. Ntabwo ari jye uriho ni Kristo muri jye”.

  Intekerezo ziguha identity itari muri Kristo zirakwangiriza. Hirya ya Kristo nta buzima, nta bugingo. Muri we turiho.

  Mugire umunsi mwiza mwese!

  ©️Devotion shared by Bishop Dr. Fidele Masengo, The CityLight Center/ Foursquare Gospel Church Of Rwanda  Leave a Reply


  Ibitekerezo