• eustashe

  Sobanukirwa ibintu by’ Ingenzi bya gukomeza mu ibyo uhura nabyo.( igice cya nyuma)

  Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne June 5, 2019

  Yuda 1 :20 “ Ariko mwebweho bakundwa , mwiyubake kubyo kwizera byera cyane, musengera mu umwuka wera” Umukristo ukomeye abazi akamaro ko guhora afite bateri yo mu uburyo bwo mu […]
  Yuda 1 :20

  “ Ariko mwebweho bakundwa , mwiyubake kubyo kwizera byera cyane, musengera mu umwuka wera”
  Umukristo ukomeye abazi akamaro ko guhora afite bateri yo mu uburyo bwo mu mwuka ifite umuriro uhagije. Akaba ariho havuye “ KUVUGA MU INDIMI ZO MU IJURU”.

  eustashe
  Kuko iyo usengera mu mwuka ibitekerezo byawe ndetse n’ amagambo yawe bita agaciro maze amagambo yo mu ijuru akaba ari ahabwa umwanya muri uwo mwanya uri gusenga.

  (Nubwo ugomba kubigiramo ubwenge ).

  Kuko umwuka wera udasimbura ubwenge n’ ubwenge bukaba budasimbura umwuka wera.

  Ejo hashize nabonye ubutumwa bugufi bw ‘ umuntu wari umaze gusoma inyigisho nari nahaye umutwe witwa “ MENYA ICYO IRYO ZINA RISHOBARA GUKORA”. Ari kunsaba kumufasha kutunga urutoki ku urugi aho ibintu bye byari nifungiwe.

  Byabaye ngombwa ko umwuka wera ahita anyuzura bintunguye ntangira kuvuga mu indimi nshya.

  Ndetse nsabwa ko namuhamagara.

  ubusanzwe commucation yanjye ni ukwandika ubutumwa bugufi ariko iyo ari Emergency biba ngombwa ko tuvugana kuri phone.

  Ubwo nahise mu bwira ko
  agomba kujya ku bifata aho byari bifungiye.
  Kuko yayitirijeho igihe kirekire kandi ko I document bamusabye ko ntako atagize ngo ayibone yumva ko bikaba bitashoboka.

  Namushubije ko “ agomba kumvira icyo UMWUKA W’IMANA uri kuvuga.

  Ubwo yasubijeko azazinduka ajyayo.
  Ubwo bwarakeye atinda kubyuka, atarajyayo agiye kumva yumva umuntu umuhamagaye amubwira ko iyo document bamusabaga yabonetse

  biramutangaza bituma yemera ko iyo visa ihari koko. Ubu akaba yiteguye kujyana iyo document maze bakamuha visa ye.

  Hari uruhari runini iyo usengera mu mwuka , kandi uvuga mu urundi rurimi rutamenyekana kuko biguha gusengera ibindi bintu utazi,

  maze bikagufasha kuba wajya mu uburyo bw’ umwuka maze bigafungura inzugi mu ihishurirwa, mu ubwenge, mu uguhabwa amabwiriza y’ I uko ugomba gukora.

  “IYUBAKE WOWE UBWAWE MU KWIZERA MAZE USENGERE MU MWUKA WERA.”

  Imana iduhe Umugisha..!

  P.s. Partner, Ushobora kohereza iyo nyigisho ku inshuti zawe kugira ngo nazo zibone ayo mahirwe yo kugerwaho n’ ijambo ry’ Imana mu iminsi itari ku cyumweru.

  Kandi wowe n’ Inshuti zawe mushobora ku twandikira kuri Email estachenib@yahoo.com or+14128718098(WhatsApp)
  Niba ari ningombwa mushobora kutubwira na bimwe muhanganye
  nabyo uyu munsi kugira ngo tube twabafasha ku bisengera.

  Turabakunda….!

  Nibintije Evangelical Ministries International
  Ibitekerezo