1496724_1271500869533121_8376154150513726382_n

KUGWIZA IMBARAGA Z’UMUTIMA- EV BEM

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne June 9, 2018

  Luka 1: 80 Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z’umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli Iyo Imana ivuze ngo; “…nukugirango itureme umutima kubyo izakora hanyuma…”; Birumvikana nyine ko […]
 

Luka 1: 80
Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z’umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli

Iyo Imana ivuze ngo; “…nukugirango itureme umutima kubyo izakora hanyuma…”;

Birumvikana nyine ko ari hanyuma y’ibintu byinshi ndetse harimo na byinshi bitoroshye, icyo Imana ikora iturema imitima kugirango tuzagere kubyo izadukorera hanyuma tukiri bazima

1496724_1271500869533121_8376154150513726382_n

Hari ibintu nahamya mu buryo budasubirwaho, umuntu wese wahisemo kubaha no kubana n’Imana neza, asabwa guca mu bintu nka 3, “Kuvuka, Gukura, no Guca mu Butayu (Kugirango abashe kugwiza imbaraga z’umutima)”

Yohana (Umubatiza), yavuye iwabo afiye imyaka 16, ajya kuba mu butayu, mu buzima butoroshye kugirango abashe kugwiza Imbaraga z’Umutima, agumayo kugeza akwije ibisabwa byose kugirango yerekwe Abisirayeli, yagarutse afite imyaka 30,

Dawidi yaravuze ngo; “ntababazwa narayobaga….”
Hari igihe Imana ikomeresha ibitubabaza kugirango itwigishe Kuyiringira, Kugwiza Imbaraga no Kutayoba

Umuririmbyi yaravuze ngo; “Nyura mu misozi nkanyura mu mataba, kandi ibyo byose niko birushya Umutima….., ngo nsaba Uwiteka ngo nawe akihuta kunyumva….,

Iyo dusenze Imana irumva ariko Ikora ku gihe cyayo si icyacu

Kwerekwa Abisilayeri biba byiza, ariko kubanza kuca mu butayu ndetse tukahatinda kugirango tugize Imbaraga z’Umutima buri wese yumva yahasimbuka!!!

Nkwifurije kugwiza Imbaraga z’Umutima kugirango niwerekanwa uzabe ukwije ibisabwa; mu Izina rya Kristo Yesu,
AMEN
Ibitekerezo