masengo 3

IMANA IHUMURIZA

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne April 9, 2018

Yesaya 40:1-2 “Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize.” Ni ko Imana yanyu ivuga. “Muvuge ibyururutsa imitima y’ab’i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n’ibyaha byaho byose […]
masengo.2

Yesaya 40:1-2
“Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize.” Ni ko Imana yanyu ivuga.
“Muvuge ibyururutsa imitima y’ab’i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n’ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n’Uwiteka.”

Mwaramutse nshuti bavandimwe, mu gihe mu Rwanda twitegura gutangira iminsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi, numvise twafata iminsi mike tuganira ku mutwe w’ijambo nise ” Imana ihumuriza”.

Uno munsi ndasaba buri wese usoma iyi nyigisho gutekereza kuri ibi bibazo:

1) Ni kubera iki biba ngombwa ko umuntu ahumurizwa? Wifashishije Ijambo ry’Imana, tanga ingero z’abantu bahumirijwe n’impamvu byabaye.

2) Ni muntu ki uhumuriza undi? Tanga ingero zishingiye ku ijambo ry’Imana.

3) Ni ubuhe buryo bukoreshwa mu guhumuriza umuntu? Tanga ingero.

4) Waba ukeneye guhumurizwa? Kubera iki usanga ubikeneye? Niba ari yego, ugire umuntu wegera. Ntubyihererane.

5) Ni iki kiba nyuma y’uko umuntu ahumurizwa? Waba ufite ingero zishingiye kuri Bibiliya wibuka? Zitekereho.

Uyu mutwe w’ijambo tuzawugarukaho mu minsi iri imbere.

Imana ikomeze umurimo wo gukiza abafite ibikomere. Imana ibahumurize.

© Devotion posted-by Dr. Fidèle MASENGO, Foursquare GospelChurch Kimironko

(Visited 1,585 times, 1 visits today)Ibitekerezo