date

Menya amategeko 10 y’Urukundo asumba andi kuremera-soma birambuye

Yanditswe na Kayitare stevo December 15, 2017

Urukundo rwawe ni ikintu gikomeye mu buzima bwawe, kuko buryo iyo ubuze umukunzi biruta kutamugira kandi bikangana no kumubaza. Niba ufite umukunzi mwereke aya mategeko kandi nawe nuyagenderaho uzabaho wishmye […]
date

Urukundo rwawe ni ikintu gikomeye mu buzima bwawe, kuko buryo iyo ubuze umukunzi biruta kutamugira kandi bikangana no kumubaza. Niba ufite umukunzi mwereke aya mategeko kandi nawe nuyagenderaho uzabaho wishmye kandi wishimiye uwo mukundana. Aya mategeko azagufasha mu gihe ukundana numuntu nawe ayazi bityo rero gira kuburyo nawe yayamenya akayazirika ku mutima w ukunda.

Aya mategeko arusha andi kuremera mu rukundo.

Kumenya gukemura ibibazo

wowe numukunzi wawe muzashwana nkuko mu kinyarwanda bavuga ngo nta zibana zidakomanye amahembe. Ariko icy’ingenzi si ukubana mudakosanyije ahubwo kumenya uburyo mukosora amakosa yanyu ndetse mukana mukanabyitwaramo neza. Iri tegeko rirakomeye kuko ririnda intambara mu rukundo rwawe n’umukunzi wawe.

Iki ni kimwe mu bintu bizabatera kumara igihe kinini mu rukundo rwanyu kandi rukomeye.

Kuba umunyakuri

Kuba washinjwa n’umukunzi ko uhisha ibintu si ibintu byiza kandi ntibikwiye. iri ni itegeko rirusha aya kuremera kuburyo iyo waribashije urema umutima mu mukunzi wawe ku buryo ahora akwizeye buri gihe kandi ntacyeke uko ubaho. Niba utiyizeye kubwira umukunzi ikintu runaka, ibaze niba byamubabaza uramutse umunyujije mu bundi buryo. Kugumana ikintu si uburyo bwo kugitsinda ahubwo ni inzira yatuma ubabaza umukunzi aramutse akimenye  bitakunyuzeho.

Rekera ibyahise ahahise

Ahahise hawe, ah’umukunzi wawe, ndetse nabandi mwaba mwaranyuranye mu rukundo bigomba kurekerwa yo. Kuko umuntu wese biramubabaza iyo yumvise ibintu bibi nubwo ari bake babasha kubyakira ngo bumve ari ibisanzwe. Ibi kandi ni ibintu bijya mu mutwe w’umukunzi cyane kandi bimukomeretsa iyo abitekerejeho

Ha umukunzi wawe kwishyira akizana

Nta muntu numwe kuri iyi ushaka kubaho nk’imfungwa ahantu hariho hose, kandi mu rukundo by biba akarusho. Niba ushaka kumarana n’umukunzi igihe kirekire kandi mwese muryohewe n’urukundo muhe imipaka minini cyane. Mureke akwereke ibyiyumviro bye ndetse mukomeze kumenyana neza.

Tanga ibiruta ibyo uhabwa

Iri ni itegeko riremera cyane ahantu hose, iyo bigeze mu rukundo bwo ripfa koroha kuko umuntu aba ashaka kwereka umukunzi ko amukunda kurusha abandi. Niba ushaka gukunda neza kandi bikwiye ujye ukora uko ushoboye uhe umukunzi wawe ibiruta ibyo aguha bityo bizamutera kugumana nawe akaramata.

Menya umukunzi wawe neza cyane

Umukunzi wawe ukwiye kumumenya neza kandi cyane, kuko bikurinda kujarajara ushaka icyamunezeza cyangwa ushaka ikimukwiye. Niba ushaka kurambana n’umukunz wawe, ujye umenya neza uko ateye, ibyo yanga n’ibyo akunda. Bizamutera kubona ko nawundi wakuruta kandi nta wundi wamunezeza nkawe.

Tekereza ibintu by’igihe kirambye

Uko uri nonaha siko uzaba uri mu myaka 10 iri imbere yawe, dore bizagusaba kubyigaho kandi no kubimenya neza cyane. Niyo mpamvu ugomba kujya ubyibazaho kandi amaso yawe ntakarebe ibigaragarira amaso ahubwo ibizaza.

Shyira ubwenge mu rukundo rwawe

Menya ibyiyumvo by’umukunzi wawe ushyizemo ubwenge bwawe, wumve uko igipimo cy’urukundo rwe gihagaze. Ibi bizagutera guhora uzi uko utwara umukunzi wawe, kandi bizakurinda amakosa ya hato na hato.

Menya uburyo bwo guhura no kuganira

Iyo abanyabwenge bavuze kuganira baba bavuze kumva kuruta kuvuga, jya umenya neza uburyo wabana na mugenzi wawe. Kuko ubushakashatsi bwerekanye ko mu bantu batandukana bamaranye imyaka 6 mu rukundo babiterwa niri tegeko, iyo ritakurikijwe neza.

Ubaka urukundo rwawe atari ku mpamvu yo gukora imibonano muza bitsina.

Gukora imibonano muza bitsina si impamvu yo gukundana, wenda byaba ariko si intego runaka mu rukundo. Iri tegeko rirakomeye cyane kandi riri mu mategeko akomeye kurusha ayandi kuri uru rutonde. Nubana n’umuntu intego ye ari ugukorana imibonano muzabitsina, mwigishe nibyanga mureke kuko uwo agenzwa nibyo.

Gukundana niyo mpamvu ya mbere kandi kurambana niyo mpamvu ya ndetse kubana niyo mpamvu ituma habaho umukunzi.

(Visited 44,224 times, 1 visits today)Ibitekerezo