20479493_1405126829536660_6122529165748021766_n

YESU KRISTO UMUHEMBURA W’UBUZIMA BWACU- Pasiteri Emmanuel Munangira

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne August 11, 2017

Twebwe nk’abana dukwiriye gukunda gufata umwanya tukicara imbere y’Imana ntitugire ibyo tuvuga ahubwo tugaturiza imbere ye. Kubera ko aho utinze usa naho, kandi nanone burya umuntu asa n’ibyo akora, kandi […]
Twebwe nk’abana dukwiriye gukunda gufata umwanya tukicara imbere y’Imana ntitugire ibyo tuvuga ahubwo tugaturiza imbere ye. Kubera ko aho utinze usa naho, kandi nanone burya umuntu asa n’ibyo akora, kandi aho utinda hagenga ibyo ukora ndetse n’uburyo ubayeho.

20479493_1405126829536660_6122529165748021766_n
Pasiteri Emmanuel Munangira

Iyo uba muri Yesu usa nawe, kandi iyo uba muri we, uramukorera, ugakora ibyo ashaka, kuko muri we honyine niho duhindukira bashya, kuko Yesu ari wo mwuzuro w’Imana, niwe kubaho kw’Imana, niwe Bwiza bw’Imana.

Rero iyo uri muri Yesu ntujyamo igice, kuba muri Yesu ni ukubamo buri gihe, Kuba muri Yesu ni ukumwiyegurira rwose, kuko muri we niho hari ubugingo bushya kandi buhoraho, uyu munsi rero dufite umunezero n’uburenganzira bwo kwegera Imana kubera ko Yesu yaduhinduye.
Iyo Yesu aje mu buzima bwawe ahindura ibya kera bishya, ariko abantu kenshi dukunda kugundira ibyacu bya kera ntidushake ko Imana ibihindura nabyo, ibya kera sibyo kugundirwa ahubwo bibereyeho kutwigisha ngo duhinduke ntidusubire kuba abo twaribo kera.

#Ibyanditswe: 2 Abakorinto 5:17-21 / Abaroma 3:23 / Matayo 19:20-21 / Matayo 1-21-23 / Yesaya 43:18 / Yesaya 65:17 / Ibyahishuwe 3:15-16 / 1 Yohana 1:9

Pasiteri Emmanuel Munangira

(Visited 2,649 times, 1 visits today)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ibitekerezo