20638182_1410833548965988_4869961279689170677_n

BIBA IMBUTO MU KUGENDERA MU MUCYO UMUNSI K’UWUNDI

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne August 11, 2017

#Ibyanditswe:1 Yohana 1:5-10 / 1 Yohana 2:1 / Yeremiya 29:11 Nkuko twabyigishijwe mu nyigisho zatambutse, iyo utinze ahantu usa naho, niyo uba muri Yesu usa nawe. Twanigishijwe ko umunsi umwe […]
#Ibyanditswe:1 Yohana 1:5-10 / 1 Yohana 2:1 / Yeremiya 29:11

Nkuko twabyigishijwe mu nyigisho zatambutse, iyo utinze ahantu usa naho, niyo uba muri Yesu usa nawe. Twanigishijwe ko umunsi umwe ugira agaciro kanini cyane. Mu munsi umwe wabiba imbuto yo kugendera mu mucyo bikakugirira umumaro mwinshi cyane.

20638182_1410833548965988_4869961279689170677_n
EV.Lambert RANGIRA

Umucyo iyo ukurasiye ukwereka ububi utari wiyiziho, ukabikosora. Dukwiriye kwegera Imana kugira ngo umucyo wayo utumurikire, iduhindure kuko niyo yonyine ituzi kurusha uko twiyizi. Iyo umucyo utarakumurikira uba utuye mu mwijima, kandi iyo uri mu mwijima uba uri kure y’Imana. Umucyo iyo uje ukwereka ububi bwawe, iyo Imana ikweretse ububi bwawe ntibikwirye ko wihagararaho, ngo kuko n’abandi ariko babikora; ahubwo icyo ukwiriye gukora ni kimwe gusa ni ukwatura, kuko iyo watuye uba wemeye ko ibyo Imana ikubwiye ari ukuri, ukemera guhinduka, ukagendera muri uko ukuri.

Iyo umucyo w’Imana uje uba ufite amahitamo 2:

#Guhunga umucyo cyangwa se
#Kwemera ukatura, ukihana ibyo Imana ikweretse, ugahindukira ukagendera mu bushake bwayo.

Mureke Imana abe ariyo iba Icyitegererezo cyacu kuko nibyo bizaturinda kutayicumuraho. Ibyo rero bidusaba guhitamo kubaho ubuzima bugendera mu mucyo umunsi k’uwundi, byaba mu bihe bimeze neza cyangwa se bigoye. Dusabe Imana imurike umucyo wayo mu buzima bwacu kandi iduhe kuwugenderamo!

 

EV.Lambert RANGIRA

 

(Visited 2,923 times, 1 visits today)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Ibitekerezo