savior-soft_edges

IJAMBO RY’ IMANA RIGUSUBIZAMO IBYIRINGIRO -Yesu ni Umwami ukeneye mu buzima bwawe

Yanditswe na Imanishimwe Dieudonne June 5, 2017

Biroroshye gukundaYesu nk’umucunguzi n’umukiza. Ariko biratugora iyo tumuhishuriwe nk’Umwami. Kutagira ishyaka biterwa n’uko tutamufata nk’Umwami. kugira uruhare mu murimo w’Imana wa buri munsi ntibihagije, kuko Yesu asuzuma umutima tubikorana. Ubwami […]
Biroroshye gukundaYesu nk’umucunguzi n’umukiza. Ariko biratugora iyo tumuhishuriwe nk’Umwami. Kutagira ishyaka biterwa n’uko tutamufata nk’Umwami. kugira uruhare mu murimo w’Imana wa buri munsi ntibihagije, kuko Yesu asuzuma umutima tubikorana. Ubwami bw’Imana ntago ari nka Repubulika, ntibushingiye ku bitekerezo cyangwa ibyifuzo by’abantu; ahubwo ni ubushake bw’Imana bugomba kuganza.

savior-soft_edges

Muri Mariko 10:17-31, tubonamo wa musore w’umukire wasanganiye Yesu amubaza icyo yakora ngo abone uko yaragwa ubugingo buhoraho:

#Umusore w’umukire yifuzaga kuragwa Ubwami bw’Imana.
#Yaje kwa Kristo
#Yifuzaga kumenya icyo yakora kugira ngo aragwe ubwo Bwami.
#Yari yarubahirije amategeko yose; Yari yarakoze imirimo yose myiza igaragara.
#Ariko, ntago yari yariyeguriye wese Imana ye. Yesu ntago yari akeneye ubutunzi bwe, ahubwo yifuzaga ko yarekura ubutunzi bwari bwarafashe umwanya w’Umwami. Yagombaga guhomba kubwa Yesu kubw’inyungu y’ubuzima bwe kugira ngo aragwe Ubwami bw’Imana.

Gukurikira Yesu bisaba ikiguzi: Kwiyanga no kwanga ibindi bigaragara ko ari byiza kubera urukundo rwa Kristo.
Iyo tubyemeye nibwo ahinduka Umwami w’ubuzima bwacu. Ubwami bw’Imana ntago bwaguka bitewe no kugaba ibitero. Yesu yishyuye igiciro kirenze ibindi, kandi aradusaba gukora uruhare rwacu tumukurikira.
Iyo hakiri ibidutwara umwanya (kwidagadura, amafaranga, icyubahiro, amashuri, akazi n’ibindi), bidushishikaje kurusha Yesu, ntago tuba turagera ku rugero rukwiriye rwo kuragwa Ubwami bw’Imana.
#Ibyanditswe: Mariko 10:17-31 / Mariko 8:34-38 / Luka 14:25-27 / Luka 12:13-21 / Matayo6:31-34

18814332_1339216846127659_4865567680701792108_n

Ev. Lambert BARIHO

(Visited 8,834 times, 1 visits today)Ibitekerezo