• MASENGO-678x381

  IMANA ITANGE IGITAMBO-DR Bishop Fidele Masengo

  Yanditswe na IBYIRINGIRO September 13, 2019

  Aburahamu aramusubiza ati”Mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w’intama w’igitambo cyo koswa.” Nuko bombi barajyana (Itangiriro 22:8). Uno munsi ndavugana n’umuntu Uri mu bihe bisa n’ibyo Isaka yari arimo abona […]
  Aburahamu aramusubiza ati”Mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w’intama w’igitambo cyo koswa.” Nuko bombi barajyana (Itangiriro 22:8).

  Uno munsi ndavugana n’umuntu Uri mu bihe bisa n’ibyo Isaka yari arimo abona ubuzima bwe bwugarijwe! Abona ibisa n’umuriro bimutegereje!

  Mu bibazo by’ingutu urimo kunyuramo bigukomereye, mu nzira werekeje isa n’aho idafite icyerekezo, mu Ijoro ry’icuraburindi aho bisa n’aho ubuzima bwawe buri mu marembera, mu rusaku rw’amajwi akubwira ko watanzwe nk’igitambo ngo wicwe, ngufitiye inkuru nziza: Imana yacu yitwa Jehovah Jireh. N’Imana yironkera.

  Uno munsi Imana yironkere igitambo cy’ikibazo ufite.

  Mugire umunsi mwiza!

  ©️ Devotion shared by Dr. Fidele Masengo, The CityLight Center, Foursquare Gospel Church Of Rwanda
  Ibitekerezo