• amzuru

  Ibitera indwara yo gufungana mu mazuru n’uburyo wayirinda

  Yanditswe na IBYIRINGIRO August 8, 2019

  Gufungana mu mazuru cg kwifunga kw’izuru rimwe, bishobora kuba indwara ikomeye ishobora no kugira izindi ngaruka ku mikorere myiza y’umubiri nko; gucika intege, kudasinzira neza, kutabasha guhumeka, no kuribwa umutwe […]
  Gufungana mu mazuru cg kwifunga kw’izuru rimwe, bishobora kuba indwara ikomeye ishobora no kugira izindi ngaruka ku mikorere myiza y’umubiri nko; gucika intege, kudasinzira neza, kutabasha guhumeka, no kuribwa umutwe cg amaso.

  Nubwo abenshi bayita indwara yoroheje, uyirwaye akaba yashobora kubana nayo mu gihe ayirwaye, nyamara gufungana mu mazuru iyo bitavuwe neza bishobora gutera ibindi bibazo bitandukanye.

  Ni iki gitera gufungana mu mazuru?

  Mu mazuru yacu hatwikiriwe n’ururenda rushinzwe kuharinda. Hari igihe ururenda rututumba, rukabyimbagana, rukaba rwatera utwenge duhumekerwamo kuziba, bityo ntubashe guhumekera mu mazuru neza.

  Uku kubyimbagana niko kwitwa kenshi rhinitis, gushobora guterwa n’impamvu zitandukanye. Ubwandu buturutse kuri virusi nibwo buza kw’isonga mu bitera kubyimbagana k’ururenda rwo mu mazuru. Rhinitis ishobora kandi no guterwa n’ubwandu bwa bagiteri mu mazuru cg mu dufuka tubika umwuka (sinuses), allergies cg se sinusites.

  Ibimenyetso byo gufungana mu mazuru

  Rimwe na rimwe gufungana bishobora guterwa n’imiterere y’amazuru itameze neza; nk’utwenge twifunze, ururenda rwabaye rwinshi ku buryo bitoroha guhumeka neza.

  Indwara yo gufungana bitewe n’icyayiteye ishobora kuba iherekejwe n’ibindi bimenyetso, twavuga;

  • Ibimyira mu mazuru cg ibikororwa mu muhogo
  • Kuribwa mu isura no mu gihanga
  • Kudahumurirwa
  • Kwitsamura
  • Kwikora mu mazuru cyane

  Imiti ikoreshwa mu kuvura gufungana

  Imiti itandukanye yitabazwa, muganga ashobora kuyikwandikira bitewe n’impamvu wafunganye ndetse n’uburemere bifite.

  Niba gufungana byatewe na rhinitis, muganga ashobora kukwandikira imiti yo gupuriza yo mu bwoko bwa steroids, antihistamines cg imiti ifungura amazuru.

  imiti ikoreshwa mu gufungura mu mazuru
  Otrivin umuti upurizwa ukoreshwa mu gufungura mu mazuru

   

  Antihistamines zitabazwa mu gufungura mu mazuru
  utunini twa polaramine dufasha mu gufungura amazuru mu gihe wafunganye

  Niba gufungana bitewe n’imiterere itameze neza yaba iy’udufuka twa sinus cg ikindi kibazo mu mazuru, aha bisaba kubagwa.

  Ni ibihe bibazo bikomeye bishobora guterwa no gufungana mu mazuru?

  Gufungana mu mazuru iyo bitavuwe neza bishobora gutera ibibazo bikomeye, harimo ubushobozi bwawe bwo kumva no kuvuga. Bishobora gutera kugona bijyana n’indi ndwara yo kubura umwuka usinziriye. Mu bana bakivuka, bishobora kubatera kutabasha guhumeka.

  Rimwe na rimwe kumarana indwara zibasira amazuru igihe; nko gufungana, kwitsamura cyane, guhorana ibimyira bishobora kongera ibibazo by’ubuhumekero mu bihaha.

  Guhumekera mu mazuru bifasha cyane mu kuyungurura umwuka duhumeka. Ubwoya buba mu mazuru, bworoshya umwuka duhumeka ku buryo udatera ibabazo mu bihaha nko kuba waba uremereye cg wumagaye, ibi bikurinda indwara zikomeye nka bronchite na asima.

  Mu gihe wafunganye mu mazuru wakoresha imiti ukabona bitagenda, cg ukabona bigenda bigaruka, ni ngombwa kugana inzobere mu byerekeye indwara zo mu kanwa no mu mazuru zikaba zagufasha.

  Uburyo wahangana no gufungana mu mazuru

  • Kunywa ibintu bishyushye: akamaro k’ibintu bishyushye, nk’amasupu ni uko bikora nk’imiti ibyimbura bikaba byafasha mu kugabanya gufungana ndetse bihangana na virusi ziba ziri muri iyo nzira, kuko ibintu bishyushye bigabanya igihe zimara muri iyo nzira. Ibintu bishyushye birinda kandi umwuma.
  • Kunywa icyayi cyane: icyayi nubwo twagishyira mu bintu bishyushye, ariko reka tukivugeho ukwacyo. Kunywa icyayi cyane cyane cyongewemo ibirungo bizwiho guhangana no gufungana, aha twavuga nka tangawizi, indimu ifasha mu kongera ubudahangarwa ndetse na peppermint.
  • Kuruhuka bihagije: indwara y’ibicurane ikurikira gufungana iterwa nuko ubudahangarwa buba bwagabanutse. Kuryama ukaruhuka bihagije, byongera ubudahangarwa bw’umubiri.
  • Gukoresha ibyongera umwuka n’ibiwusukura: ibi ni nk’ibibabi by’inturusu, menthol cg ibindi ushobora gupuriza mu mazuru cg ukaba wabivanga n’amazi ugahumeka umwuka wabyo.
  • Kwiyuka: imyuka ishyushye ifasha mu kugabanya no gufungura inzira y’ubuhumekero.
  • Gukoresha imiti irimu umunyu woza mu mazuru: imiti bapuriza cg bacisha mu mazuru irimo umunyu ifasha cyane mu koroshya mu mazuru, no kwirukana virusi. Nko mu gihe wumagaye mu mazuru cg wafunganye ushobora gukoresha imiti irimo umunyu (ushobora kugura muri farumasi) ikaba yagufasha guhangana no gufunga.

  @Ibyiringiro  Leave a Reply


  Ibitekerezo